PDA

View Full Version : ?емного о Level Agnostic подземел??? в EverQuest II - Goha.ruNewsfiend
01-16-2015, 08:03 AM
<img alt="" height="1" width="1">
?емного о Level Agnostic подземел??? в EverQuest II (http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=us&usg=AFQjCNFB-B6-G-aHhvRiVy6a_BCVoykpgA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52779137585729&ei=khq5VIC7Fsj2wQGV-YHYBw&url=http://www.goha.ru/article/1033965/%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE %25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%2BLevel%2BAgnost ic%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0 %25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1 %258F%25D1%2585%2B%25D0%25B2%2BEverQuest%2BII)
Goha.ru
??од??е? MMORPG EverQuest II Holly Longdale напи?ала на о?и?иал?ном ?о??ме новое ?ооб?ение. ? ?дало?? ?зна?? кое-как?? ин?е?е?н?? ин?о?ма?и?, ?в?занн?? ? подземел??ми, ко?о??е под???аива???? под ??овен? иг?ока (Level ...

and more &raquo; (http://news.google.com/news/more?ncl=dJRYVuKELk64CiM&authuser=0&ned=us&hl=ru)


More... (http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=us&usg=AFQjCNFB-B6-G-aHhvRiVy6a_BCVoykpgA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52779137585729&ei=khq5VIC7Fsj2wQGV-YHYBw&url=http://www.goha.ru/article/1033965/%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE %25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%2BLevel%2BAgnost ic%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0 %25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1 %258F%25D1%2585%2B%25D0%25B2%2BEverQuest%2BII)